Prezydent powołał zespół ds. usprawnień transportu publicznego

Na wniosek wiceprezydenta Macieja Wudarskiego powstał zespół ds. usprawnień transportowych w Poznaniu, w skład którego wejdą urzędnicy oraz przedstawiciele organizacji społecznych, działających na rzecz zrównoważonego transportu.

Zespół będzie spotykał się przynajmniej raz na kwartał. Mamy nadzieję, że owocem prac będą dalsze usprawnienia dla tramwajów  i autobusów.

Zarządzenie Prezydenta w sprawie powołania Zespołu ds. usprawnień transportowych w mieście Poznaniu