7. dr Przemysław Pluciński

36 lat, socjolog (UAM) i ekonomista (UE). Autor licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich, ekspert społeczny, organizator oraz uczestnik debat na temat ruchów miejskich i demokracji miejskiej. Współorganizator I Kongresu Ruchów Miejskich.

Wieloletni pracownik Wydziału Historycznego UAM, obecnie pracuje w Instytucie Socjologii UAM.  Członek stowarzyszenia „Prawo do Miasta” i „Stowarzyszenia Edukacyjnego Dobry Początek”. Poza pracą zawodową zainteresowany kwestiami społecznymi, edukacją, nałogowy uczestnik wydarzeń kulturalnych. Bibliofil i audiofil. Mieszka na os. M.Kopernika

Kwestia kluczowa to zwiększenie społecznej kontroli i uczestnictwa w zarządzaniu miastem. W Radzie Miasta będę pracował przede wszystkim nad większym zaangażowaniem miasta w dostarczanie dóbr i usług publicznych, przede wszystkim w zakresie polityki mieszkaniowej, transportowej i edukacyjnej. Ważne są dla mnie prace nad przejrzystą polityką budżetową i społeczną kontrolą nad budżetem. Moim celem będzie też walka z chaosem urbanistycznym i ochrona naszego wspólnego dobra: miejskich terenów zielonych.