OŚWIADCZENIE w sprawie wyniku wyborów parlamentarnych 2015

25 października br. odbyły się w Polsce wybory parlamentarne – wybraliśmy posłów na Sejm i senatorów. Jako członkinie i członkowie Stowarzyszenia Prawo do Miasta, współtworzącego także Kongres Ruchów Miejskich, traktujemy wyniki tych wyborów jako wyraz woli mieszkańców naszego kraju wyrażonej w demokratycznym trybie. Zwycięzcom gratulujemy, jednocześnie rozumiemy gorycz porażki wszystkich tych uczestników wyborczej rywalizacji, którym z różnych powodów nie udało się wejść do Sejmu i Senatu.

Jako stowarzyszenie – jeden z ruchów miejskich tworzących KRM – nie braliśmy udziału w wyborach i nie poparliśmy kandydatów żadnej partii politycznej. Jesteśmy, tak jak wszyscy Polacy, zróżnicowani pod względem preferencji partyjno-politycznych, ta różnorodność jest naszym atutem i jednym ze źródeł siły. Członkowie/członkinie Stowarzyszenia oddali swoje głosy na kandydatów różnych partii. Niektórzy z nas startowali w tych wyborach –z dwóch komitetów. Uczestnicy Kongresu Ruchów Miejskich odnieśli w elekcji parlamentarnej pewien sukces: dwie osoby, z Torunia (Joanna Scheuring-Wielgus –stow. Czas Mieszkańców), i z Gdańska (Ewa Lieder –stow. Gdańsk Obywatelski), zostały wybrane do Sejmu.

Ruchy miejskie współpracujące w ramach KRM, w tym Prawo do Miasta, łączy wspólny „miastopogląd” wyrażony przez Tezy miejskie (dokładnie:15 Tez o Mieście) – a nie wspólny światopogląd partyjno-polityczny. Zajmujemy się miastem, działamy na rzecz jego zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju, kierowanego demokratycznie. Nie jesteśmy ani lewica ani prawicą – jesteśmy transpartyjną organizacją miejską, współtworzącą szeroki ruch miejski w Polsce ponad podziałami partyjno-politycznymi.

Liczne zapisy Tez miejskich znalazły się w programach wyborczych różnych, w tym antagonistycznych komitetów partyjnych. Dla dobra naszego miasta i sensownej polityki miejskiej możemy więc współpracować z przedstawicielami niemal wszystkich cywilizowanych partii. I robimy to, na zasadzie równego dystansu do różnych partii i jak najlepszej współpracy z tymi politykami, z którymi jest to możliwe. Chcemy tak postępować nadal, po wyborach, na szczeblu miejskim, regionalnym i krajowym. W szczególności – otwarte zebrania Prawa do Miasta są otwarte naprawdę dla wszystkich gości, od prawa do lewa, od wschodu do zachodu, w granicach ideowo-programowych określonych w Tezach Miejskich.

Stowarzyszenie Prawo do Miasta

Zarząd:Andrzej Białas, prezes

Dorota Bonk-Hammermeister, wiceprezes