Zostań członkiem Stowarzyszenia!

Jeśli chcesz działać w Stowarzyszeniu, zapraszamy na nasze comiesięczne zebranie.

Procedura przyjmowania do Stowarzyszenia Prawo do Miasta członków zwyczajnych, przyjęta uchwałą zarządu nr 01/06/2014 w dniu 24.06.2014.

  1. Poza sytuacjami szczególnymi, o których decyduje zarząd, przyjęcie do Stowarzyszenia poprzedza roczny okres kandydacki, liczony od przyjęcia przez zarząd deklaracji członkowskiej.
  2. W tym okresie kandydat/ka uczestniczy w aktywności Stowarzyszenia tak jak członkowie zwyczajni, tylko nie ma czynnych i biernych praw wyborczych.
  3. Kandydat/ka otrzymuje w okresie kandydackim potrzebne wsparcie od osoby wprowadzającej ją/go do Stowarzyszenia.
  4. Zgodnie ze statutem, warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia jest otrzymanie trzech rekomendacji  od członków-założycieli.
  5. W innych nieprzewidzianych sprawach dotyczących przyjmowania nowych osób do PdM rozstrzyga zarząd.