Władze i koordynatorzy

ZARZĄD:

dorota-bonk-hammermeiser Dorota Bonk-Hammermeister – Prezes zarządu, przewodnicząca Rady Osiedla Wilda, członkini Stowarzyszenia WILDzianie, z wykształcenia filozof
lech-mergler Lech Mergler – wiceprezes zarządu i sekretarz, publicysta i wydawca, autor m.in. książki „Anty-bezradnik przestrzenny. Prawo do miasta w działaniu”, współtwórca Kongresu Ruchów Miejskich
marcin-kowalczyk Marcin Kowalczyk – wiceprezes, prawnik, ekspert samorządowy
wladka-kijewska Władka Kijewska – absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, której praca magisterska otrzymała Nagrodę Główną Instytutu Rozwoju Miast – za najlepszą pracę dotyczącą rewitalizacji.
marek-nowak Marek Nowak – doktor habilitowany – socjolog, zajmujący się m.in. socjologią miasta, rewitalizacją i społeczeństwem obywatelskim, pracownik naukowy Instytutu Socjologii UAM, w którym jest wicedyrektorem ds. naukowych, członek Rady Osiedla Grunwald-Południe
tomasz-wierzbicki Tomasz Wierzbicki – radny Miasta Poznania, z-ca przewodniczącego zarządu w Radzie Osiedla Świerczewo, absolwent UAM (planowanie przestrzenne) i student budownictwa na Politechnice Poznańskiej

KOMISJA REWIZYJNA:

KOORDYNATORZY TEMATÓW:
(Kolejność alfabetyczna)

Marta Adamczak – projekt MiastoTeka
Przemysław Andrzejak – ochrona poznańskich fortyfikacji
Jerzy Babiak – seniorzy w mieście, komunikacja miejska
Andrzej Białas – sport i rekreacja, sprawy samorządowe
Dorota Bonk-Hammermeister – sprawy samorządu poznańskiego
Hanna Brendel – odrodzenie śródmieścia
Cezary Brudka – rowery w mieście
Aleksander Bucholski – zrównoważony transport
Paweł Długosz – polityka społeczna
Edgar Drozdowski – budżet miasta, polityka mieszkaniowa
Władysława Kijewska – estetyka przestrzeni miasta
Andrzej Kończal – kultura
Marcin Kowalczyk – demokracja miejska
Jacek Maleszka – zespół ds pomników
Lech Mergler – sekretariat, polityka informacyjna
Marek Nowak – rewitalizacja miasta
Aleksandra Sołtysiak-Łuczak – polityka rodzinna
Andrzej Stęsik – baza F16 na Krzesinach
Krzysztof Ulas – komunikacja i informacja wewnętrzna
Tomasz Wierzbicki – działalność rad osiedli, polityka przestrzenna