Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą osób, które od kilku lat działają w Poznaniu, i nie tylko, na rzecz miasta zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwego i demokratycznie zarządzanego.

Prawo do miasta to prawo do współdecydowania przez mieszkańców o wszystkich najważniejszych sprawach miejskich. Prawo do miasta to prawo ogółu mieszkańców, a nie tylko wybranych, do korzystania z zasobów i wartości, jakimi miasto dysponuje, bo jest ono dla mieszkańców i ich potrzeb.

Zabiegamy o realizację naszego prawa do miasta, bo to podstawa odpowiedzialności, którą próbujemy za nie wziąć, jako dobro wspólne – środowisko życia. Jest nas dziś kilkadziesiąt osób, które od kilku lat łączy wspólny MIASTOPOGLĄD – mimo różnic wieku, płci, wiary, polityki, standardu zamieszkania i gustów. Chcemy wszyscy miasta sprawiedliwego i demokratycznie zarządzanego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

14445005_1208332429217574_7351442707271507391_o