Marek Nowak

2. dr Marek Nowak

Socjolog ze Starego Grunwaldu, pracuje na UAM – zajmuje się tematami procesów zmian współczesnego miasta i zagadnień rewitalizacji. Obecnie mieszka na os. Kopernika. Żonaty, ojciec dwojga dzieci (Marty i Jacka).

Marek Nowak
home   osiedle Kopernika, ul. Jugosłowiańska
fb   facebook.com/marek.nowak.96387
www   marek.nowak000@gmail.com
mobile   504 149 482

 

Od czterech lat współpracuję ze społecznikami zgromadzonymi wokół Kongresu Ruchów Miejskich i Porozumienia Ruchów Miejskich. Pomagałem jako ekspert przy opracowywaniu stanowiska Ruchów miejskich na temat rewitalizacji; współpracowałem przy opiniowaniu Krajowej Polityki Miejskiej opracowywanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju). Pracowałem z ramienia Stowarzyszenia Prawo do miasta przy opracowaniu Programu Odnowy Centrum przygotowywanego przez Komisję Rewitalizacji Rady Miasta we współpracy z mieszkańcami. Angażowałem się za pośrednictwem CK Zamek w proces opiniowania i rewitalizacji Św. Marcina.

Szczególnie leży mi na sercu rewitalizacja osiedli wielkopłytowych. Bardzo ważnym celem w najbliższych latach musi być np. obniżenie kosztów wynajmu mieszkań (zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe) i poprawa jakości zamieszkania (budowa ławek na osiedlowych chodnikach, poszerzenie przestrzeni przeznaczonych na drobny handel, sport, wprowadzenia możliwości jazdy „pod prąd” rowerów – tam gdzie jest to możliwe). Bardzo ważne jest wymuszenie na Zarządzie Dróg Miejskich innego zaprogramowani sygnalizacji świetlnych, by np. przejście w poprzek skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i Bułgarskiej nie trwało 10-15 minut.

Ważnym celem polityki władz miejskich musi być uporządkowanie parkowania w okolicach Inea Stadion (np. na terenie kompleksu stadionu i wzdłuż ul Bułgarskiej, a nie na okolicznych uliczkach i trawnikach), wyznaczenie miejsc parkingowych przy ulicy Grunwaldzkiej oraz budowa dróg rowerowych wokół Osiedla Kopernika i w kierunku centrum. Tymi konkretnymi sprawami oraz wspomaganiem programów rewitalizacji chciałbym się zająć w Radzie Miasta, gdy dacie mi Państwo taka szansę.

Proszę o głosy na drugie miejsce (Marek Nowak) na liście KWW Prawo do Miasta.