Na kogo głosować na Szczepankowie?

Kandydaci do Rady Miasta Poznania

OKRĘG 3 (STARE MIASTO, ŚRÓDKA, ZAWADY, GŁÓWNA, OS. WARSZAWSKIE, ANTONINEK, CHARTOWO, SZCZEPANKOWO)

KANDYDACI DO RADY MIASTA POZNANIA ZE SPOŁECZNEJ KOALICJI „PRAWO DO MIASTA”,

WYBIERANI PRZEZ MIESZKAŃCÓW DZIELNIC: STARE MIASTO, ŚRÓDKA, ZAWADY, GŁÓWNA, OS. WARSZAWSKIE, ANTONINEK, ZIELINIEC, KOBYLEPOLE, CHARTOWO, SZCZEPANKOWO, SPŁAWIE, KRZESINKI, FRANOWO.

KRZYSZTOF BARTOSIAK

MIEJSCE NA LIŚCIE: 1

Założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Przystanek Folwarczna, przewodniczący Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, autor pierwszej skutecznej w Poznaniu uchwały obywatelskiej, pomysłodawca i realizator wielu akcji miejskich, w tym m.in. ,,Przystanek jak malowany”, „Kulturalne lato A-Z-K” czy „Bimba Blues”.

Jako motorniczy na co dzień obserwuje funkcjonowanie transportu zbiorowego i wie, jak go usprawniać.

MARIA SOKOLNICKA-GUZEK

MIEJSCE NA LIŚCIE: 2

Radna Osiedla Stare Miasto – jest zastępcą przewodniczącego zarządu osiedla. W Radzie Osiedla zajmuje się przede wszystkim kulturą, edukacją i sprawami społecznymi. Jest również założycielką Stowarzyszenie Plac Wolności, w którym walczy o ożywienia centrum Poznania. 36-letnia poznanianka mocno zaangażowana w życie miasta, mama trójki dzieci, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego oraz Kulturoznawstwa.

JACEK MALESZKA

MIEJSCE NA LIŚCIE: 3

Architekt, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Osiedla, członek zespołu ds. pomników przy Prezydencie Miasta Poznania, współzałożyciel i Prezes Zarządu Fundacji Na Dużą Skalę, która od lat organizuje ogólnopolskie warsztaty architektoniczne Architektour „Miasto a człowiek, człowiek a miasto”.

Z racji swojego wykształcenia najsilniej angażuje się w działania, których celem jest poprawa otaczającej nas przestrzeni, bo Poznań powinien być miastem atrakcyjnym nie tylko do pracy, ale również do mieszkania, odpoczynku, spotkań.

ALICJA WILAK

MIEJSCE NA LIŚCIE: 4

Wiceprzewodnicząca Rada Osiedla Stare Miasto. Od prawie trzydziestu lat mieszka na poznańskim Starym Mieście, gdzie angażuje się m.in. w kwestie mieszkaniowe, porządku oraz rewitalizacji. W swoich społecznych działaniach nie zapomina o najbardziej potrzebujących, czyli o osobach bezdomnych. Miała duży wpływ na poszerzenie działalności łaźni-świetlicy dla osób biednych i bezdomnych. Z jej inicjatywy powstała świetlica Kreatywna dla dzieci ze Starego Miasta, której jest koordynatorką.

Marzeniem jej jest, aby na Starym Mieście powstał wielopokoleniowy Dom Kultury, będący miejscem integracji lokalnej społeczności.

KARINA KOZANECKA-ŁABĘDZKA

MIEJSCE NA LIŚCIE: 5

Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie. W samorządzie lokalnym działa od 19 lat – jest zaangażowana m. in. w konkurs “Zielony Poznań” oraz “Olimpiadę Osiedlową”. Pisze w miesięczniku ,,My” oraz gazetce parafialnej.

W Radzie Miasta zamierza zawalczyć o budowę osiedlowych Domów Kultury oraz boiska przy każdej szkole.

KORNELIA PIOTROWSKA

MIEJSCE NA LIŚCIE: 6

Radna Osiedla Stare Miasto, członek Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów oraz Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego ,,Inicjatywa Pracownicza”. Zaangażowana w pracę na rzecz osób bezdomnych i wykluczonych. Emerytowana pracownica Pogotowia Społecznego. Nadzoruje lokatorów mieszkań treningowych.
W Radzie Miasta zamierza zająć się polityką mieszkaniową i gospodarką komunalną.

BOGUMIŁA HNATYK

MIEJSCE NA LIŚCIE: 7

Mieszkanka osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, z wykształcenia magister Pedagogiki. Jej główne pola działania to walka z mobbingiem oraz przemocą domową. W Radzie Miasta zamierza zająć się rozwojem transportu na osiedlach peryferyjnych. Zamierza również starać się o budowę małych osiedlowych domów kultury, poprawę infrastruktury drogowej – ulic i dróg rowerowych.

RYSZARD MUSIELAK

MIEJSCE NA LIŚCIE: 8

Radny Osiedla Chartowo – działa w niej już trzecią kadencję, zasiada również w Radzie Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych. Prowadzi salonik prasowy na os.Tysiąclecia. Jest autorem trzech zrealizowanych projektów w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego – siłowni zewnętrznej na przystanku Tysiąclecia, oświetlenia górki saneczkowej oraz uzupełnienie drzewostanu na osiedlu. W obecnej edycji PBO zgłosił: kontynuację zadrzewienia Południowego klina zieleni, wyposażenie użytku ekologicznego w 36 ławek.oraz organizację kursu komputerowego dla seniorów.