Na kogo głosować na Jeżycach?

Kandydaci do Rady Miasta Poznania
Komitetu Wyborczego Wyborców KOALICJA Prawo do Miasta

 
OKRĘG II
JEŻYCE, OGRODY, ŁAZARZ, STARY GRUNWALD

1. Aleksandra Sołtysiak-Łuczak – prezeska Stow. Kobiet Konsola, członkini Prawa do Miasta, wice pełnomocniczka Kongresu Kobiet na Wielkopolskę, inicjatorka Porozumienia Żłobkowego.
2. Roman Modrzyński – motorniczy w MPK, Honorowy Przyjaciel Łazarza, Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia.
3. Elżbieta Banaszak – Fundacja Polska jest Kobietą, położna, mieszkanka Łazarza.
4. Karolina Resińska-Miesiąc – Fundacja Polska jest Kobietą.
5. Mirosława Bączyk – emerytowana dyrektorka żłobka publicznego na Ogrodach.
6. Jacek Polewski – ekolog, przedsiębiorca, mieszkaniec Jeżyc.
7. dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel – wiceprezes zarządu Prawa do Miasta, współzałożycielka stow. Piękne Jeżyce, wykładowca akademicki na PP.
8. Michał Rapp – radny osiedlowy Jeżyc, przewodniczący komisji kultury RO Jeżyce.
9. dr Filip Schmidt – socjolog na UAM, Inicjatywa Plac Asnyka
10. dr Maja Brzozowska-Brywczyńska – socjolog na UAM, ekspertka ds przestrzeni miejskiej dla dzieci, mieszkanka Ogrodów