Na kogo głosować na Dębcu?

OKRĘG 4 (RATAJE, ŻEGRZE, STAROŁĘKA, GŁUSZYNA, KRZESINY, DĘBIEC, ŚWIERCZEWO)

KANDYDACI DO RADY MIASTA POZNANIA ZE SPOŁECZNEJ KOALICJI „PRAWO DO MIASTA”

WYBIERANI PRZEZ MIESZKAŃCÓW DZIELNIC: RATAJE, ŻEGRZE, STAROŁĘKA, MINIKOWO, MARLEWO, GŁUSZYNA, KRZESINY, POKRZYWNO, GARASZEWO, DĘBIEC, ŚWIERCZEWO.

TOMASZ WIERZBICKI

MIEJSCE NA LIŚCIE: 1

Inżynier budownictwa oraz gospodarki przestrzennej, od 2014 r. radny Miasta Poznania, od 2009 r. – radny Osiedla Świerczewo. Zaangażowany m. in. w poprawę transportu publicznego, warunków ruchu pieszego i rowerowego – zabiegał m. in. o przejście dla pieszych przy dworcu kolejowym na Moście Dworcowym czy zagospodarowanie Szacht na przestrzeń parkowo-rekreacyjną.

W kolejnej kadencji Rady Miasta chciałby się skupić na zagadnieniach związanych z transportem publicznym, wsparciem młodych ludzi i zatrzymaniem ich w Poznaniu.

MATEUSZ HOPPE

MIEJSCE NA LIŚCIE: 2

Radny Osiedla Zielony Dębiec. Z Poznaniem związany od 16 lat. Absolwent Wydziału Prawa UAM. Były pracownik poznańskiej uczelni wyższej, obecnie kierownik w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Jako mąż oraz ojciec dwóch córek chciałby mieć wpływ na polepszenie warunków życia rodzin w Poznaniu, zaczynając od infrastruktury i ich potrzeb.

KAROLINA WRÓBLEWSKA

MIEJSCE NA LIŚCIE: 3

Jest przedstawicielką Stowarzyszenia Zielona Starołęka. Na co dzień pracuje z osobami wielorako niepełnosprawnymi w Stowarzyszeniu Na Tak oraz w Szkole Społecznej Zakątek.

Karolina chce walczyć w Radzie Miasta Poznania o to, by jej dzielnica stała się przyjaźniejsza dla rodzin z dziećmi. Starołęka potrzebuje placów zabaw, parków z miejscami spotkań dla mieszkańców, nowych chodników czy dróg rowerowych. Karolina chce zadbać o małe inwestycje, które zmienią Poznań na lepsze miasto.

MARCIN KASPROWICZ

MIEJSCE NA LIŚCIE: 4

Od najmłodszych lat wolontariusz, twórca projektu oraz założyciel fundacji Tata z Poznania, której celem jest promowanie aktywnego i zaangażowanego ojcostwa. W ramach „Taty z Poznania” wspiera kreatywną edukację, rozwój i integrację. Aktywizuje dzieci, młodzież, dorosłych oraz seniorów.

Marcin chce, by na Świerczewie powstał publiczny żłobek, a każdy mieszkaniec Poznania miał prawo do kultury blisko domu. W Poznaniu nadal jest za mało miejsc, gdzie mogą odbywać się spotkania i animacje integrujące mieszkańców.

MATEUSZ KOPEĆ

MIEJSCE NA LIŚCIE: 5

Poznaniak i mieszkaniec Rataj od urodzenia. Z zawodu geoinformatyk. Od 3 lat radny Osiedla Rataje, zajmuje się planowaniem przestrzennym, komunikacją miejską, infrastrukturą rowerową, zagospodarowaniem parków oraz terenów rekreacyjnych i sportowych. Od wielu lat czynnie uczestniczy w konsultacjach społecznych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla osiedli ratajskich.

W Radzie Miasta chciałby wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, pracując przy projektach związanych z poprawą jakości przestrzeni miejskiej – zależy mu na planowaniu przestrzennym uwzględniającym oczekiwania mieszkańców, remontach ulic i chodników, budowie infrastruktury rowerowej oraz rewitalizacji terenów zielonych.

KATARZYNA CIEŚLEWICZ-GALAS

MIEJSCE NA LIŚCIE: 6

Poznanianka od urodzenia i wieloletnia mieszkanka ratajskich osiedli. Od ośmiu lat radna Osiedla Żegrze (przewodnicząca komisji bezpieczeństwa). Skutecznie walczyła o montaż monitoringu oraz ma duży wkład w powstały w tym roku Park Rataje.

W Radzie Miasta chce przede wszystkim zająć się wspieraniem osób starszych i niepełnosprawnych.

MICHAŁ MIĘSIAK

MIEJSCE NA LIŚCIE: 7

Wieloletni członek Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, skończył studia na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji na Politechnice Poznańskiej. Pasjonat miast i urbanistyki. Pochodzi z Rataj, mieszkał na os. Piastowskim i Jagiellońskim. Obecnie w trakcie urządzania nowego mieszkania na granicy Rataj i Starołęki.

Ostatnio przygotował obszerną koncepcję poprawy transportu publicznego na osiedlach: Starołęka, Minikowo, Marlewo i Garaszewo z wykorzystaniem nowej linii tramwajowej do ul. Unii Lubelskiej. Zabiega w związku z tym o modernizację dróg lokalnych na Starołęce (w szczególności ul. Gołężyckiej z wiaduktem) oraz o budowę ul. Ożarowskiej, by stworzyć łatwe połączenie Głuszyny z Minikowem i Ratajami.

AGNIESZKA ANDRZEJEWSKA

MIEJSCE NA LIŚCIE: 8

Mieszka na Ratajach na os. Jagiellońskim. Pracuje w sektorze finansowym, jednak w działaniach społecznych skupia się na edukacji.

Agnieszka walczy o to, by szkoły stały się centrami życia społeczności lokalnych, a przedszkola promowały zdrowy tryb życia.