4. Bożena Mikołajczak

Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Wola, pielęgniarka i opiekun Koła Seniorów Wola.

 

Mam 57 lat, mam troje dzieci, z zawodu jestem pielęgniarką. Choć obecnie pracuję w swoim zawodzie, to nie zawsze tak było. Pracowałam w życiu w wielu miejscach i różnych zawodach, prowadziłam również własną działalność. Znam więc specyfikę pracy na niejednym stanowisku i poznałam ludzi, którym miałam okazję pomagać i korzystać z ich pomocy. Lubię przebywać z ludźmi i współpracować z nimi.

Moja empatia i chęć „naprawiania świata” zmobilizowały mnie do udziału w wyborach do Rady Osiedla Wola w krytycznym dla osiedla momencie. Jako radna zostałam wybrana przewodniczącą Rady i tak wspólnie ze wspaniałymi ludźmi, którzy tworzyli tą Radę doprowadziliśmy „Wolę” do następnych wyborów. W obecnej dobiegającej do końca kadencji służę mieszkańcom będąc wiceprzewodniczącą Rady Osiedla Wola.

Uruchomiłam również Koło Seniorów Wola, w którym spotykamy się w każdy drugi czwartek miesiąca o godzinie 17 w szkole. Jestem członkiem Rady Rodziców w Zespole Szkół nr 2 na ul. Hangarowej.

Chcę mieć swój udział w prowadzeniu naszego Poznania prostą, przyjazną drogą do przyszłości. Zależy mi na tym, by Poznań był coraz piękniejszy, otwarty na mieszkańców, przyjazny zarówno dla ludzi starszych, których w Poznaniu jest coraz więcej, jak i dla młodych i dzieci. W granicach naszego miasta mamy piękne tereny, których nie damy zniszczyć, a właśnie te zalety wykorzystamy jeszcze bardziej.