MIASTO POZNAŃ – WZORCOWY PRACODAWCA

Program MIASTO POZNAŃ – WZORCOWY PRACODAWCA

Władze Poznania chwalą się jednym z najniższych w Polsce, a obecnie najniższym wskaźnikiem bezrobocia, na poziomie ok. 4%. Trudno się temu dziwić, łatwość zatrudnienia jest bardzo ważnym kryterium oceny jakości życia w mieście – obok dostępności mieszkań, sprawnego transportu, znośnych warunków środowiskowych oraz dobrych usług publicznych. Jednak ten wskaźnik jest czysto ilościowy, pomija jakościowy wymiar warunków pracy i płacy, oraz jedynie pokazuje poziom rejestracji bezrobotnych w Poznaniu.

Doświadczenia własne, kontakty bezpośrednie i przekaz pośredni, media przynoszą obraz o wiele bardziej złożony i nie tak pozytywny. W Poznaniu jest wiele problemów z pracą, nie oddawanych przez wskaźnik rejestrowanego bezrobocia, nie są one rozpoznane lub ujawniane przez władze.
W oparciu o źródła pozaoficjalne należy wskazać na:
– generalnie niskie płace i złe stosunki w pracy;
– rosnącą liczbę umów „śmieciowych” zamiast umów o pracę, zwłaszcza młodych, ale nie tylko;
– pracę obok albo poniżej kwalifikacji;
– tzw. samozatrudnienie oznaczające zwykle pozbawienie pracownika elementarnego bezpieczeństwa (na 105 tys. zarejestrowanych podmiotów gosp. ok. 60% to samozatrudnienie, z tego połowa to fikcja);
– blokada rozwoju osób kreatywnych i wykształconych, emigrują za pracą ambitniejszą i lepiej płatną;
– dominacja na dużą skalę pracy odtwórczej w imitacyjnej gospodarce.

W dużym mieście jak Poznań, ze względu na jego rozliczne funkcje, bardzo rozwinięty jest sektor publiczny, np. Uniwersytet jest największym pracodawcą w regionie. Niestety, sektor publiczny stopniowo przejmuje coraz gorsze praktyki w zakresie pracy od sektora komercyjnego. Znaczne środki na opłacanie pracy, w różnej formie, bezpośrednio i pośrednio, znajdują się w dyspozycji Miasta Poznań. Dlatego w interesie większości poznaniaków, którzy nie są biznesmenami, leży by Miasto Poznań dając lub finansując pracę, realizowało wzorcowo i promowało dobre praktyki w tej sferze. Bo nie może bezpośrednio oddziaływać na warunki pracy i płacy w sektorze komercyjnym.

Miasto Poznań finansuje pracę jako pracodawca bezpośredni lub udziałowiec spółek miejskich, a także innych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych – w formie umowy o pracę i umowy zlecenia albo o dzieło. Występuje jako podmiot outsourcingu usług stałych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne – prawnych, ochrony, cateringu, transportu itd. oraz jako zleceniodawca inwestycji publicznych na wielką skalę, realizowanych przez firmy wyłonione w drodze przetargu.

W każdej z tych sytuacji, Miasto Poznań ma możliwość kształtowania warunków finansowania pracy, zwłaszcza po zmianie przepisów dotyczących przetargów.

PODSTAWOWE DZIAŁANIA
całościowa diagnoza skali i warunków finansowania pracy przez Miasto Poznań, bezpośrednio i pośrednio i podanie tego do publicznej wiadomości, stały monitoring,
● opracowanie wzorów i standardów w zakresie pracy finansowanej przez Miasto jako przepisów wewnętrznych w wszystkich wymienionych zakresach, łącznie z opracowaniem ich skutków finansowych,
● program promocji wzorców finansowania pracy przez Miasto Poznań na zewnątrz,
● stałe wykorzystanie „klauzuli społecznych” w przetargach publicznych promujące m.in. spółdzielnie socjalne, zatrudnianie osób niepełnosprawnych czy choćby zatrudnianie na umowę o pracę.