1. Lech Mergler

Współtwórca Stow. Prawo do Miasta i My-Poznaniacy, Kongresu i Porozumienia Ruchów Miejskich, publicysta i wydawca, inicjator i współautor „Anty-Bezradnika przestrzennego”.

Lech Mergler
ur. 1955 r., Poznań
home   Świerczewo/Górczyn
www   lechmergler.blogspot.com
fb   facebook.com/lech.mergler
www   lech.mergler@gmail.com
mobile   504 636 972

 

Jestem poznaniakiem z urodzenia (Jeżyce) i z wyboru. Ukończyłem VIII LO, a po studiach (elektronika na Politechnice Wrocławskiej) wróciłem do Poznania, już z własną rodziną. Było to wtedy najlepsze miejsce do życia pośród dużych miast w Polsce. Jednak najwyraźniej po 2000 r. Poznań takim miejscem przestał być. Angażowałem się więc stopniowo w organizowanie obywatelskiej opozycji w mieście, by zatrzymać coraz bardziej szkodliwą politykę miejską władz.

Współtworzyłem Stow. My-Poznaniacy (2007), byłem w nim wiceprezesem i sekretarzem, które powstało w sprzeciwie wobec oddawania przestrzeni miasta deweloperom. Szybko stało się ono głośną organizacją recenzującą i kontrolującą działania władz. Wzięło udział w wyborach miejskich 2010 r. jako komitet My.Poznaniacy, gdzie byłem szefem sztabu, z 9,5% poparciem, ale bez mandatów w radzie miasta – taka ordynacja. M.in. dlatego w 2011 r. odbył się w Poznaniu I Kongres Ruchów Miejskich, który współorganizowałem. W ub. r. zakładałem Stowarzyszenie Prawo do Miasta, będące podstawą obecnej koalicji wyborczej. W ciągu ostatnich 10 lat zaprogramowałem i przeprowadziłem kilka dużych projektów społecznych. Najpoważniejszy z nich, „Anty-Bezradnik miejski”, zamknęło wydanie książki, „Anty-Bezradnik przestrzenny. Prawo do miasta w działaniu”, którą wymyśliłem i w większości napisałem.

W działaniach miejskich, obok publicystyki, koncentruję się na problemach przestrzennych, ochronie zieleni, zwłaszcza wysokiego drzewostanu, rewitalizacji miasta i funkcjonowaniu demokracji miejskiej. Brałem udział w pracach nad nowym studium przestrzennym i szeregiem planami miejscowymi – m.in. dla Jeżyc, Volkswagena, parku Rataje, południowego klina zieleni, Świerczewa, os. Zwycięstwa, Starego Miasta i in. Prowadziłem nasze postępowania administracyjne m.in. w sprawie warunków zabudowy dla stadionu Szyca, lądowiska helikopterów w parku Jana Pawła II na Wildzie i bazy autobusów PKS, wycinania drzew w różnych miejscach oraz skargi na wiadukty-widma do prokuratury, i wiele, wiele, wiele innych spraw.

Kieruję się intencją organizowania mieszkańców Poznania, żeby rosło społeczeństwo obywatelskie. Bez tego miasto nie będzie dobrze funkcjonować, a my nie będziemy dobrze żyć, bo niemal każdy wejdzie nam na głowę. Demokracja miejska jest dla wszystkich poznaniaków, bo każdy ma prawo do miasta, czyli do korzystania z jego zasobów i współdecydowania o nim. To my mieszkańcy na mocy Konstytucji RP (Art. 16, pkt 1) tworzymy miejską wspólnotę samorządową. Nie działa ona dobrze, bo potrzeby mieszkańców nie są na pierwszym planie, tylko ambicje władz i interesy wielkiego biznesu, deweloperów, establiszmentu. Dlatego także w innych miastach rozwijają się ruchy miejskie.

Po studiach pracowałem jako inżynier-konstruktor, w stanie wojennym przymusowo zaliczyłem wojsko. Od 1990 r. zawodowo zajmuję się wydawnictwami i czasopiśmiennictwem, książkami, reklamą i marketingiem. Przez kilkanaście lat prowadziłem działalność gospodarczą na rynku wydawnictw i czasopism. Pracowałem też jako robotnik budowlany, agent ubezpieczeniowy i ceramik, uczyłem matematyki i fizyki, publikowałem wiersze, wydałem podręcznik gry na flecie. Byłem twórcą i redaktorem naczelnym wydawanego w Poznaniu (1994-2001), popularnego krajowego miesięcznika o książkach KURIER CZYTELNICZY. Prowadziłem inne periodyki o książkach, byłem redaktorem i autorem Magazynu Literackiego KSIĄŻKI (jestem współpracownikiem), felietonistą „Merkuriusza Polska”, członkiem innych redakcji. Ogłosiłem kilka artykułów naukowych i popularnonaukowych w paru książkach, licznie publikowałem w gazetach i czasopismach.

Jeżdżę na rowerze, pływam, biegam, ćwiczę jogę, sadzę drzewa i krzewy, od lat własnoręcznie remontuję dom. Jestem żonaty, mamy dwie dorosłe córki, mieszka z nami pies i kot. Mieszkaliśmy na Raszynie, potem na os. Kopernika, a od 13 lat na pograniczu Świerczewa i Górczyna.

Co, w skrótowych 10 punktach, będę robił w radzie miasta?

  • Mieszkania – przeprowadzę projekt budowy tanich lokali komunalnych na wynajem, dla mieszkańców o średnich i niższych dochodach, bez zdolności kredytowej, zwłaszcza młodych.
  • Budżet – będę działał na rzecz uporządkowania i ciągłej kontroli finansów miejskich, przeciw marnotrawstwu i chybionym wydatkom obok istotnych potrzeb mieszkańców, zwłaszcza w postaci wielkich inwestycji.
  • Demokracja miejska – chcę zmiany statutu miasta, zwiększającej wpływ mieszkańców na decyzje, przez ułatwienia dla inicjatywy uchwałodawczej i przeprowadzenie referendum lokalnego, zwłaszcza w sprawie wielkich wydatków (powyżej 10% budżetu).
  • W obszarze warunków pracy – w porozumieniu ze związkami zawodowymi będę działał na rzecz tego, Miasto Poznań stało się wzorcowym pracodawcą, minimalizującym prace na umowach śmieciowych z miejskich środków publicznych i w miejskich instytucjach, agendach oraz spółkach.
  • Zamierzam spowodować zatrzymanie przebudowy ul. Królowej Jadwigi w autostradę odcinającą Wildę od Starego Miasta, nieprzyjazną dla pieszych, ściągającą do Centrum ruch samochodowy i bardzo kosztowną.
  • Chcę wspierać działania na rzecz ekologicznego zagospodarowanie i udostępnienia brzegu Warty, zróżnicowane na różnych jej odcinkach, od intensywniejszych inwestycji w Śródmieściu, po zachowanie spontanicznej roślinności bardziej na południe.
  • Będę działał na rzecz powstania centrum handlowo-usługowego przy przebudowywanym węźle komunikacyjnym kolejowo-autobusowo-tramwajowym na Dębcu, który powinien być węzłem zintegrowanym, z przedłużeniem linii tramwajowej na południe do os. Zielony Dębiec.
  • Będę działał na rzecz powołania parku kulturowego w obszarze Starego Miasta ze wsparciem dla utrzymania kamienic, przede wszystkim prywatnych, m.in. przez przyjazną politykę wobec małego handlu i usług..
  • Konieczna jest, i w to się zaangażuję, budowa infrastruktury, zwłaszcza kanalizacji burzowej na Świerczewie.
  • Chcę uczestniczyć opracowaniu strategii kompleksowej rewitalizacji Wildy, i jej realizację, wraz z ochroną południowego klina zieleni, zwłaszcza terenu stadionu Szyca i okolic oraz strategii rozwoju północnego Dębca jako dzielnicy poprzemysłowej.