6. Jan Mausch

27 letni poznaniak z urodzenia, absolwent Historii. Prowadzi własną działalność gospodarczą: agencję kreatywną.

Działalność społecznikowska jest w moim przypadku przedłużeniem wieloletnich zainteresowań naszym miastem i mechanizmami rządzącymi publicznymi instytucjami. Ponad 6 lat mojego życia mieszkałem za granicą i dzięki temu widzę jak wiele możemy sami zmienić. Poznań jest miastem, w którym dobrze się pracuje i dobrze żyje. Jednak jest wiele rzeczy, które należy niezwłocznie poprawić. W życiu miasta za najważniejsze uznaję to, co bezpośrednio dotyka każdego jego mieszkańca np. jakość dróg, dostępność komunikacji zbiorowej, jakość edukacji.

Wykonywany przeze mnie zawód wymaga dużej kreatywności, otwartości i odpowiedzialności za słowo. Wierzę, że tylko sprawna wspólnota mieszkańców jest w stanie zmienić miasto na lepsze. Demokracja bez zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego nie działa. Dlatego będę dążyć, by instytucje w tym mieście były otwarte dla mieszkańców, a nie na odwrót. Chciałbym, by otwartość była powszechna wśród urzędników, bo tylko dzięki temu będą mogli dobrze służyć nam, obywatelom.