8. Anna Matusewicz-Potocka

Przewodnicząca Rady Osiedla Świerczewo, Przewodnicząca Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 79 oraz członkini Rady Rodziców w V Liceum Ogólnokształcącym.

Anna Matusewicz-Potocka
home   Świerczewo

 

Mam 41 lat. Od 2005 r. pełnię funkcję Przewodniczącej Rady Osiedla Świerczewo. Prywatnie jestem żoną oraz matką dwóch córek.
Staram się, aby Rada Osiedla była otwarta na potrzeby mieszkańców. Reaguję na wszystkie zgłaszane problemy i staram się wspólnie z Przewodniczącym Zarządu Osiedla je pozytywnie rozwiązać. Dzięki moim staraniom i współpracy z dyrekcją udało się m. in. uruchomić oddziały klas integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 79 oraz Gimnazjum nr 44 dla dzieci z niepełnosprawnością. Jestem zaangażowana w integrację mieszkańców, m. in. poprzez spotkania, festyny osiedlowe czy wspólne wyjazdy do teatru. Zapraszam na stronę osiedla swierczewo.poznan.pl, na której można się dowiedzieć o działaniach Rady Osiedla.
Od dwunastu lat należę również do Rad Rodziców, między innymi w: Szkole Podstawowej nr 79 (pełnię funkcję Przewodniczącej), Gimnazjum nr 44 oraz V Liceum Ogólnokształcącym. Staram się ulepszyć współpracę i relacje pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami.
W Radzie Miasta zajmę się tematami związanymi z oświatą, w szczególności problematyką remontów w szkołach i przedszkolach. Ponadto, będę zabiegać o zwiększenie kompetencji i funduszy dla rad osiedli, a przede wszystkim słuchać głosu Poznaniaków, aby z sensem wydawać pieniądze Miasta z Państwa udziałem.