6. Jacek Maleszka

Architekt, doktorant na Politechnice Poznańskiej, współtwórca warsztatów studenckich Architektour „Miasto a człowiek, człowiek a miasto”, student prawa na UAM.

Jacek Maleszka
ur. 1987 r., Poznań
home   Stare Miasto, ul. Królowej Jadwigi
fb   facebook.com/maleszkajacekPL
mail   poczta@maleszka.com.pl
mobile    604 650 874

Jestem Poznaniakiem z urodzenia, związanym ze Starym Miastem od dziecka. Ukończyłem nieistniejące już Publiczne Przedszkole nr 11, Szkołę Podstawową nr 82 przy ul. Krakowskiej, Gimnazjum nr 1 (obecnie przy Zespole Szkół Odzieżowych), Liceum św. Marii Magdaleny, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej.

Z racji wykształcenia szczególnie bliskie są mi problemy zaniedbania szeroko pojętego Centrum, degradacja obszarów poprzemysłowych, takich jak Gazownia, Rzeźnia, ZNTK i wiele innych, brak pomysłu na ożywienie i uporządkowanie terenów nad Wartą, wszechobecny problem nielegalnych, szpecących okolicę reklam, niedoinwestowanie w komunikację publiczną i rowerową, brak parkingów. Wyraźnie widzę również problemy wynikające ze słabej jakości usług publicznych, szczególnie przedszkoli, szkół i żłobków. Brakuje również wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców i rzemieślników, którzy przegrywają z interesem wielkich firm i deweloperów. Widzę brak szerszego myślenia na temat gospodarki mieszkaniowej – komunalnej, socjalnej, ułatwiającej młodym start w dorosłe życie. Zwracam uwagę na nieudolne działania Straży Miejskiej niemalże we wszystkich działaniach, poza kontrolą poprawności parkowania. Tych problemów jest więcej. Chciałbym by ich liczba malała, a rosła ilość pozytywów. Niech Centrum i cały Poznań będzie czystszy, piękniejszy, bezpieczniejszy, niech stanie się miastem przyjaznym przede wszystkim dla mieszkańców.

Obecnie jestem doktorantem na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W ramach doktoratu zajmuje się problemem rewitalizacji obszarów poprzemysłowych w Poznaniu i Powiecie Poznańskim. Jestem autorem kilku artykułów naukowych w dziedzinie rewitalizacji i ładu przestrzennego. Szczególnie bliskie są mi idee Jana Gehla prezentowane w „Życiu Między Budynkami”, a tytuł jego kolejnej książki – „Miasta dla ludzi” przyjmuje jako ideę, która przyświeca wszystkim moim działaniom. Jednocześnie studiuje Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zawodowo pracuję w rodzinnej pracowni architektonicznej. Jako członek jej zespołu jestem laureatem m.in. wyróżnienia w konkursie na projekt koncepcji zagospodarowania Parku Rataje.

Intensywną działalność rozpocząłem na studiach. Jestem współtwórcą i koordynatorem ogólnopolskich warsztatów studenckich Architektour „Miasto a człowiek, człowiek a miasto” (www.architektour.pl), w których każdego roku bierze udział ponad 150 uczestników z całego kraju, a prowadzącymi są architekci z znanych polskich i zagranicznych pracowni. Staram się aktywnie uczestniczyć w kulturalnym i twórczym życiu naszego miasta. W ubiegłym roku przygotowałem projekt koncepcyjny przebudowy skrzyżowania ul. Krakowskiej i Półwiejskiej w ramach budżetu obywatelskiego. Popieram i staram się coraz mocniej angażować w lokalne działania na rzecz poprawy jakości życia w naszym mieście. Brałem czynny udział w wielu debatach, konferencjach i warsztatach, których stawiały sobie takie cele.

Prywatnie wraz z dziewczyną, aktywną działaczką Fundacji Głosem Zwierząt, jesteśmy opiekunami trzech czarnych kotów. Los bezdomnych zwierzaków również nie jest mi obojętny, dlatego staram się pomagać w działaniach na rzecz ochrony ich praw.