8. Jakub Lasik

53 lata, poznaniak od trzech pokoleń, żonaty, ma trzech synów, inżynier automatyk, specjalista w dziedzinie pary technologicznej, społecznik, członek Rady Osiedla Grunwald-Południe.

Jestem radnym Rady Osiedla Grunwald-Południe, nie należę do partii politycznej. Wolny czas przeznaczam na różne formy aktywnego wypoczynku – grę w futsal, jazdę na rolkach, windsurfing, kajakarstwo, narciarstwo i snowboard.

W ramach działalności publicznej wspólnie z radnymi osiedlowymi podejmowaliśmy działania porządkujące otoczenie, wprowadzaliśmy uspokojony ruch samochodów. Staraliśmy się podnieść jakość chodników, odnowić zieleń na osiedlu, znaleźć miejsce dla ruchu rowerowego. A ponieważ kadencja rady osiedla wciąż trwa, szereg z naszych przedsięwzięć jest lub będzie w trakcie realizacji.

Nazwa naszej dzielnicy dla poznaniaków, którzy z racji historii regionu obyci są z językiem niemieckim, oznacza zieleń lasu. Ta nazwa silnie kontrastuje ze zjawiskami jakie przez ostanie lata obserwujemy w dzielnicy. Zieleń zastępowana jest przez powstające w coraz szybszym tempie kolejne osiedla wielopiętrowych domów, przez rozlewające się szeroko, na kolejne pasma ruchu, jezdnie.

Uważam, że rozwój harmonijny z zachowaniem tego co jest wartością dzielnicy jest możliwy, ale wymaga działań już nie na szczeblu rady osiedla, ale w skali całego miasta. Jednym z kluczy jest zrównoważona komunikacja, innym przestrzeń w której żyjemy i nawiązujemy relacje z ludźmi.

Głównym motywem do działania jest dla mnie chęć wciągnięcia do odpowiedzialności za miasto wszystkich mieszkańców i poszukanie sposobów na połączenie ludzi w lokalną społeczność.