9. Alicja Kaźmierczak

Członkini Stowarzyszenia Prawo do Miasta, działaczka społeczna z Wildy, nauczycielka i redaktorka.
Priorytety w programie miejskim: rewitalizacja śródmieścia oraz poprawa jakości życia w mieście poprzez uspokojenie ruchu samochodowego, usprawnienie komunikacji miejskiej, dbałość o zieleń i estetykę przestrzeni publicznej. Poznań ma ogromny potencjał i może być pięknym, przyjaznym i doskonale zorganizowanym miastem!