Jakie powietrze w Poznaniu? Raport

Porównanie poziomu pyłów PM10 i PM2,5 na przestrzeni ostatnich 10 lat w aglomeracji poznańskiej.

W ostatnich tygodniach w mediach krajowych i lokalnych często pojawiał się temat smogu. Postanowiliśmy sprawdzić, jak to wygląda w Poznaniu i jak się to zmienia na przestrzeni ostatnich 10 lat. Na podstawie danych na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu  przygotowaliśmy zestawienie poziomu pyłów PM10 oraz PM2,5.

Czy w Poznaniu jest źle czy dobrze? Co prawda poziom pyłów przez ostatnie 3 lata spada, jednak nadal dla PM10 liczba rocznych przekroczeń jest powyżej dopuszczalnych. Uważamy, że jeszcze jest sporo do poprawy, tym bardziej że liczba dni z przekroczeniami normy jest w Poznaniu o ok. 1/3 wyższa niż poza miastem.

Załączniki