Komisja Samorządowa

1.      Opiniowanie projektu uchwały (PU 1254/14) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Poznania na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Poznania, ustalenia granic i numerów okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2.      Wybór przedstawicieli Rady Miasta oraz przedstawicieli Osiedli do komisji konkursowej (Zarządzenie nr 430/2014/P Prezydenta Miasta Poznania

Więcej