8. Grażyna Dudzińska

Działaczka społeczna na Podolanach – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla i radna Osiedla Podolany.

Mam 55 lat, jestem poznanianką od 1971 roku, absolwentką VIII LO oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jestem mężatką, matką dwóch dorosłych synów. Pracuję w firmie rodzinnej. W czasie wolnym lubię zajmować się ogrodem i gram w tenisa. Zwiedzam Europę na rowerze.

Jestem członkinią Stowarzyszenia odbudowy biblioteki na Podolanach, Stowarzyszenia Zielone Podolany oraz zastępcą Przewodniczącej Zarządu Rady Osiedla Podolany. Jako radna osiedlowa zajmuję się rozwojem infrastruktury na Podolanach i budową parków im. Profesora Leszka Bergera oraz przy ulicy Szarych Szeregów. Działam w komisji Zielony Poznań.

W Radzie Miasta zamierzam zająć się infrastrukturą, ochroną zieleni, bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów oraz ograniczeniem ruchu pojazdów ciężarowych na terenie miasta. W szczególności zaś skupię się na przyspieszeniu prac nad koleją metropolitarną, która jest oczekiwanym środkiem transportu publicznego dla mieszkańców peryferyjnych dzielnic Poznania. Będę pracować nad znalezieniem rozwiązań poprawiających czystość w mieście.