Dość budowania w szczerym polu: poparcie dla weta Prezydenta Bronisława Komorowskiego

30 lipca br. prezydent Bronisław Komorowski skierował do ponownego rozpatrzenia przez Sejm nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nowelizacja zakłada zniesienie obowiązku uzyskania zgody ministra właściwego ds. rolnictwa na odrolnienie gruntów klas I-III, tj. najbardziej wartościowych z punktu widzenia gospodarki rolnej. Porozumienie Ruchów Miejskich (PRM) wraz z Prezesem Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP) wyrażają jednoznaczne poparcie dla Prezydenta Komorowskiego w tej sprawie i apelują do Posłów na Sejm o nieodrzucanie prezydenckiego weta.

Jednym z podstawowych zadań środowisk zaangażowanych w naprawę polskiej przestrzeni jest walka z suburbanizacją i niezrównoważonym rozwojem miast. Ochrona gruntów najwyższych klas przed hurtowym odrolnianiem jest minimum, od którego powinna zacząć się rewizja polskiego prawa zagospodarowania przestrzeni. Dlatego też postawa Prezydenta, przeciwstawiającego się posłom i senatorom w imię ochrony krajobrazu oraz funkcjonalnej separacji terenów miejskich i wiejskich, zasługuje na szczególne wsparcie. W tej postawie widać troskę o narodowe dobro wspólne, natomiast w działaniach legislacyjnych ułatwiających spieniężanie pod zabudowę najcenniejszych gruntów rolnych, widać tylko partykularne interesy grup nacisku.

Zapraszamy na konferencję prasową, na której Maciej Wudarski w imieniu PRM oraz Prezes TUP Tadeusz Markowski zaprezentują wspólne stanowisko w tej sprawie. Konferencja odbędzie się we wtorek 26.08 o godz. 11:30 przed Pałacem Prezydenckim (ul. Krakowskie Przedmieście 48/50). Zapraszamy również w imieniu Prezydenta RP na konferencję z udziałem ekspertów dotyczącą w/w sprawy, która rozpocznie się tego dnia w Pałacu Prezydenckim o godz. 12.00.

Polecamy również tekst Macieja Wudarskiego dotyczący w/w sprawy:

Kontakt dla mediów: Maciej Wudarski (602 253 559), info@ruchymiejskie.pl