Do 20 lutego – zgłaszanie kandydatów do rad osiedli

Prezydent Poznania zarządził, że 22 marca odbędą się wybory do rad osiedli wszystkich 42 samorządów pomocniczych na terenie Poznania.

Najważniejsze terminy:

  • do 20 lutego 2015 r. zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  • do 1 marca 2015 r. powołanie przez Miejski Zespół ds. Wyborów Osiedlowych obwodowych komisji wyborczych
  • w dniach 9-13 i 16-17 lutego, w godz. 8-15.30 oraz w dniach 18-20 lutego w godz. 8-19 zgłaszanie kandydatów na radnych
  • do 8 marca 2015 r. podanie przez Miejski Zespół ds. Wyborów Osiedlowych do wiadomości publicznej informacji o zarejestrowanych kandydatach na radnych
  • 16-20 marca 2015 r. sprawdzanie spisów wyborców – Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Libelta 16/20
  • 21 marca 2015 r. godz. 24 zakończenie kampanii wyborczej
  • 22 marca 2015 r. w godz. 8-20 głosowanie w siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Rady osiedli są bardzo ważnymi organami dla społeczności lokalnych. Nie tylko reprezentują mieszkańców poprzez możliwość interweniowania u władz miasta, ale także dysponują budżetami (w zależności od liczby mieszkańców, od 200 tys. do nawet 1,3 mln zł!). Jeśli chcesz mieć wpływ na swoją okolicę – zgłoś się jako kandydat!

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta – www.poznan.pl/mim/osiedla/wybory-do-rad-osiedli oraz stronie www.wybierzsię.pl