Czy mogę zagłosować? Rejestr wyborców w Poznaniu

Jeśli nie jesteś wpisany do rejestru wyborców lub nie wiesz jak to zrobić, mamy dla Ciebie szybką ściągawkę 🙂

 1. Wydrukuj i wypełnij:
  – „Deklarację” | Ściągnij: http://bit.ly/1uY7aEM
  – „Wniosek” | Ściągnij: http://bit.ly/1ohqnvo
 2. Trzeba przygotować podanie (w załączeniu wzór), w którym się opisze swoje związki z miastem  (np. podanie miejsca zamieszkania, miejsca pracy, jak długo przebywa się w Poznaniu, dlaczego nie jest się zameldowanym na pobyt stały, zaangażowani społeczne np. w organizacjach pozarządowych). Pomocne będzie także ewentualne przedstawienie rozliczania podatków w Poznaniu.
  UWAGA!: Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że dana osoba na stałe zamieszkuje po określonym adresem. To do Ciebie należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt pod wskazanym adresem tj. dokumentu najmu lub własności itd., a także oświadczeń o stałym zamieszkaniu przez osoby wspólnie zamieszkujące w tym lokalu lub sąsiadów. Stałe zamieszkanie i związanie z Poznaniem można również wykazać poprzez przedłożenie umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub ewentualnie przez przedłożenie oświadczeń z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp.
 3. Osoba ubiegająca się o wpisanie do rejestru wyborców będąca zameldowana na pobyt czasowy jest zobowiązana do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym w zgłoszeniu meldunkowym pobytem czasowym, a deklarowanym we wniosku o wpisanie do rejestru wyborców stałym pobytem.
 4. Do obu wypełnionych dokumentów dołącz kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość.
 5. Z gotową deklaracją, wnioskiem, podaniem, ksero dowodu i dokumentami potwierdzającymi Twój stały pobyt w Poznaniu udać musisz się do Urzędu Miasta – Wydziału Spraw Obywatelskich przy ul. Libelta 16/20, parter stanowisko ds. ewidencji ludności.
  Godziny pracy:
  w poniedziałki od 7:30 – 17:00,
  we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:30 – 15:30.
 6. W systemie kolejkowym pobierz bilet z literą „D”, a następnie złóż wszystkie dokumenty we wskazanym okienku. Wpis do rejestrów wyborców jest nieodpłatny.
 7. Po trzech dniach zadzwoń pod 061-878-44-38 lub 061-878-44-39, by dowiedzieć się czy Twój wniosek został przyjęty, a tym samym będziesz mogła/mógł głosować w nadchodzących wyborach.

POWODZENIA!

Więcej na stronie: http://bit.ly/1ms5zWe

Załączniki