1. Andrzej Białas

Prezes zarządu Stowarzyszenia Prawo do Miasta, Przewodniczący Rady Osiedla Ławica, pełnomocnik wyborczy KWW Koalicja Prawo do Miasta.

Andrzej Białas
home   osiedle Ławica
fb   facebook.com/bialas.andrzej
www   andrzejpdm11@gmail.com
mobile  514 673 999

Mam 57 lat wspaniałą żonę Małgorzatę i córkę Alicję. Ukończyłem Cyfrowe Systemy Sterowania na Politechnice Poznańskiej i jestem specjalistą ds. kontraktów międzynarodowych w branży telekomunikacyjnej.

Zostałem wychowany w tradycji wartości chrześcijańskich, szacunku dla rodziny i umiłowania ojczyzny. Jestem wiernym kibicem Lecha, a ducha sportowej rywalizacji nauczył mnie ojciec Edmund Białas – legenda poznańskiego Lecha. Dzięki niemu poznałem, co to bezinteresowność i poświęcenie w dążeniu do celu. Dlatego ucieszyło mnie uznanie jego zasług dla dumnego klubu KKS Lech i nazwanie jednej z trybun stadionu miejskiego jego imieniem.

Od 18 lat działam społecznie na terenie Osiedla Edwardowo, Ławicy oraz Poznania. Jestem Przewodniczącym Rady Osiedla Ławica, a przez 12 lat pełniłem funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla Edwardowo. Jestem również prezesem Stowarzyszenia Prawo do Miasta i współzałożycielem stowarzyszenia My-Poznaniacy.

Kandyduję do Rady Miasta, bo pragnę lepszego rozwoju miasta i dzielnicy. Chciałbym, aby decyzje Miasta były przejrzyste i zrozumiałe dla mieszkańców. Pragnę mieć na nie wpływ i współdecydować, w Państwa imieniu, w sposób bardziej skuteczny niż obecnie. Po latach społecznego zaangażowania wiem, że wpływ na rozwój Grunwaldu wymaga pracy na poziomie rady miasta. Zbyt często muszę występować jako przeciwnik polityki Miasta oraz urzędu, zamiast ją współtworzyć. Należę do ludzi, którzy lubią budować pozytywne relacje społeczne , dobro dzielnicy, miasto przyjazne jego mieszkańcom.

Jako Przewodniczący Rady mogę pochwalić się szeregiem prac, które zrealizowaliśmy jako Rada Osiedla na Ławicy.
Należą do nich takie działania, remonty i inwestycje jak:

 • budowa nowego chodnika i drogi rowerowej w alei topolowo – lipowej Leśnych Skrzatów
 • nowe lub wyremontowane chodniki i ścieżki rowerowe na ulicach Brzechwy, Miastkowskiej, Szeherezady, Rumcajsa, Leśmiana, Staffa, Złotowskiej, Perzyckiej, Sławińskiej,
 • nowe pokrycia asfaltowe dróg na starej Ławicy oraz progi zwalniające na ul. Templińskiej
 • nowy dziedziniec w Szkole Podstawowej 58, sieć strukturalna systemu łączności bezprzewodowej, remonty sal i sanitariatów,
 • w Przedszkolu 36 wykonanie prac remontowych (wymiana drzwi, okien, izolacja budynku oraz zakup pomocy dydaktycznych),
 • w Lasku Marcelińskim rozbudowa placu zabaw i zamontowanie Piramidy Linowej dla dzieci. Zainstalowana została siłownia dla seniorów 50+, wytyczone nowe ścieżki do biegania oraz wykonano tory zabaw i ćwiczeń (agility) dla psów.
 • zamontowanie nowych elementów na placach zabaw oraz nowych ławek ( w lesie, ulicy, placu zabaw)
 • wybudowanie 4 nowych przystanków autobusowych i zamontowanie nowych wiat,
 • założenie kilku klombów zieleni, ustawienie stojaków do rowerów,
 • wykonanie nowych tablic z nazwami ulic na Ławicy oraz systematycznie naprawianie dróg i poprawianie ich oznaczeń,
 • organizacja festynów osiedlowych oraz spotkania dla seniorów,
 • współorganizowanie półkolonii dla dzieci na stadionie KKS Lech,
 • aktywna ochrona terenów zielonych na osiedlu w ramach konsultacji planów zagospodarowania przestrzennego i wniosków do MPU.

Jestem dumny z tych dokonań, zdając sobie jednocześnie sprawę z faktu, jak wiele rzeczy nie udało się zrealizować. Mam jednak nadzieje, że te dokonania są dla Państwa wyznacznikiem mojego zaangażowania w realizacje interesów osiedla i są gwarancją skuteczności działania mojej osoby w Radzie Miasta Poznania.

Program działania.
Głosując na mnie dacie mi Państwo szansę praktycznego działania, której obiecuję nie zmarnować w zakresie działań na rzecz:

 • wychowania i troski o nasze dzieci ( szkoła, przedszkole)
 • bezpieczeństwa naszych ulic i domów.( oświetlenie, drogi rowerowe, chodniki)
 • ochrony terenów publicznych przed agresywną zabudową i terenów zieleni, a w szczególności obszaru Lasku Marcelińskiego, gdzie w miejsce III ramy realizujemy miejsce rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców
 • działania na rzecz poprawy komfortu życia mieszkańców (nadmierny hałas)
 • ważnym zadaniem, z racji sportowych tradycji rodzinnych, jest też pomoc w rozwoju sportu na Osiedlach oraz poparcie dla ukochanego Lecha Poznań
  Znam specyfikę naszej dzielnicy, osiedla i miasta.

Zwracam się do Państwa z prośbą o poparcie mojej osoby w wyborach do RADY MIASTA Poznania w dniu 16 listopada 2014 r.!