Baza PKS przy ul. Roboczej – APEL

LIST OTWARTY

Pan RYSZARD GROBELNY, Prezydent Miasta Poznania
Pan GRZEGORZ GANOWICZ, Przewodniczący Rady Miasta Poznania
Pan HIERONIM URBANEK, Prezes PKS Poznań SA.,
Szanowni Państwo,

Zwracamy się publicznie do władz Poznania i spółki PKS z inicjatywy członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia – mieszkańców Wildy. Ich wzburzenie wywołała treść doniesień prasowych („Głos Wielkopolski” z dn. 14.06.2013 i „Gazeta Wyborcza” z dn. 22.06.2013) o planowanej lokalizacji bazy autobusów dla nowego dworca PKS. Baza ma być położona aż dwa kilometry od dworca, na terenie należącym do PKP, w niedalekiej odległości od ul. Hetmańskiej. Ma być skomunikowana z dworcem przez ulicę Roboczą, przy której ma być zlokalizowana, i dalej przez ul. Przemysłową.

W imieniu mieszkańców i Stowarzyszenia Prawo do Miasta zgłaszamy zdecydowany sprzeciw wobec takiej lokalizacji.

Budowa bazy w tym miejscu z dojazdem ul. Roboczą prowadzi do drastycznego obniżenia jakości życia mieszkańców, pod oknami których od wczesnego rana do późnego wieczora przejeżdżać będą setki autobusów, powodując hałas, wibracje i zanieczyszczenie powietrza. Ta znaczna liczba autobusów dotknie szczególnie mocno dzieci, wpłynie szkodliwie na ich zdrowie i zmniejszy bezpieczeństwo na drodze. Dotyczy to też ul. Przemysłowej, z której autobusy będą korzystać
w drodze do i z bazy.

Dodatkowy, ciągły ruch autobusów utrudni życie mieszkańcom także przez wzrost zatłoczenia pojazdami ul. Roboczej, wzdłuż której dynamicznie powstają nowe osiedla mieszkaniowe. Nowe bloki stoją wzdłuż południowego fragmentu ulicy, w rejonie ul. Kosińskiego, w środkowej – bloki TBSu liczące setki mieszkań, a przy skrzyżowaniu z ul. Przemysłową powstał kompleks Dębowy Skwer I i II
z 250 mieszkaniami. Z kolei w rejonie skrzyżowania ulic Czarnieckiego i Roboczej planowany jest kompleks mieszkalny z blisko 500 lokalami, zaś zabudowa kilku innych, dotąd pustych parceli przy
ul. Roboczej jest jedynie kwestią czasu.

Powyższe oznacza tysiące obecnych nowych i przyszłych mieszkańców, którym należy się minimum komfortu życia w domach, a nie sąsiedztwo drogi tranzytowej dla ciężkich i głośnych pojazdów, dla której nie ma miejsca w tak gęsto zaludnionym rejonie. Jednocześnie znaczny i szybki wzrost liczby mieszkańców oznacza konieczność obsłużenia ich komunikacyjnych potrzeb, dużo większych niż dotąd, co obciąży przede wszystkim ul. Roboczą, zarówno ruchem samochodów osobowych jak i autobusów miejskich, a także pieszym i rowerowym.

Dojazd do i z bazy miałby się odbywać dość wąskimi, jednojezdniowymi ulicami, gdzie domy mieszkalne stoją bezpośrednio przy ulicy, a ich okna i balkony oddzielone są od jezdni jedynie wąskim chodnikiem i niekiedy wąskim trawnikiem. Planowane poszerzenie ul. Roboczej jeszcze by tę odległość zmniejszyło, odbyłoby się więc kosztem chodników i dość skromnej zieleni – dlatego
w żadnym razie na to się nie godzimy. Naszym zdaniem nie ma też możliwości dostosowanie ulicy do intensywnego ruchu autobusowego poprzez poszerzenie jezdni bez odstępstwa od art. 43 Ustawy
o drogach publicznych, regulującego odległość budynku od zewnętrznej krawędzi jezdni.

Dla bazy jest dość miejsca w pobliżu Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, na niezamieszkałych i rozległych „wolnych torach”, gdzie nie będzie ona stanowić żadnej uciążliwości dla nikogo. Obowiązkiem władz jest takie rozwiązanie tam znaleźć.

Przy lokalizacji bazy zupełnie też pominięte zostały aspekty ekologiczne. Oddalona o dwa kilometry od dworca PKS baza to tysiące niepotrzebnie przejechanych kilometrów rocznie, a co za tym idzie, emisja toksycznych spalin, dwutlenku węgla i ciepła.

Apelujemy do Państwa, w trosce o dobro mieszkańców i stan środowiska przyrodniczego, o jak najszybsze odstąpienie od w/w lokalizacji bazy autobusów PKS lub poprowadzenie drogi dojazdowej poza terenem zamieszkałym.

Wnosimy też o pilną odpowiedź na następujące pytania:

1. W trybie jakich przepisów ustalana jest lokalizacja bazy?
2. Jaki jest numer działki, na której ma być zlokalizowana baza?
3. Na jakim etapie znajdują się przygotowania do realizacji ulokowania bazy?
4. Jakie decyzje w tej sprawie i ewetualnie przez kogo zostały już podjęte?
5. Jaki jest harmonogram działań w tej sprawie?

Uprzejmie informujemy, że Rada Osiedla Wilda nie mogła udzielić nam potrzebnych informacji, gdyż władze miasta nie uznały za stosowne powiadomić Rady o tak ważnej dla mieszkańców sprawie.
Stowarzyszenie PRAWO do MIASTA